مطالب مرتبط با کلید واژه

لانه جاسوسی


تحلیل فارین پالیسی از دیوارنگاره‌های ضدآمریکایی در تهران
نقاشی هایی که امریکا ضعیف تر نشان می دهند

تحلیل فارین پالیسی از دیوارنگاره‌های ضدآمریکایی در تهران

در دیوارنگاره‌های قدیمی تهران، آمریکا به عنوان کشوری نمایش داده شده بود که باید از آن ترسید. اما در آثار هنری تازه، ایالات متحده به عنوان کشوری ضعیف‌تر، مضحک‌تر و درگیر با مشکلات داخلی نمایش داده شده است.

ادامه مطلب