مطالب مرتبط با کلید واژه " صنعت خودرو "


رویاهای نابود شده اوباما
خودورهای پرمصرف‌تر، وعده‌های توخالی‌تر

رویاهای نابود شده اوباما

وقتی دوره ریاست‌جمهوری اوباما آغاز شد، صنعت خودروی این کشور حال چندان خوشی نداشت. وضع صنعت خودروسازی در زمان شروع ریاست‌جمهوری اوباما فاجعه‌بار بود.

ادامه مطلب