مطالب مرتبط با کلید واژه

امنیت ملی آمریکا


آمریکا در احاطه ایدئولوژی‌های سخیف
مشاوران امنیت ملی ترامپ نامناسب هستند

آمریکا در احاطه ایدئولوژی‌های سخیف

رئیس جمهوری که کتاب نمی‌خواند و هرچه که نیاز به دانستن‌اش داشته باشد از شوهای تلویزیونی یاد می‌گیرد توان اصلاح ندارد و به ایدئولوژی‌هایی کمترسازنده تن می‌دهد.

ادامه مطلب