مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر حسین رویوران


نیاز حماس به کاهش تنش با تهران
ایران جریان مقاومت را فدای سوریه نکرد

نیاز حماس به کاهش تنش با تهران

دکتر حسین رویوران، تحلیلگر مسائل منطقه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که تهران با وجود اختلاف با حماس بر سر سوریه هیچ گاه کمک های خود به این جریان مقاومتی را قطع نکرده است

ادامه مطلب