مطالب مرتبط با کلید واژه

سپر دفاعی موشکی


سایه استقرار سامانه سپر دفاعی موشکی بر مذاکرات هسته ای
طرحی که روسیه و اعراب را به چالش انداخت

سایه استقرار سامانه سپر دفاعی موشکی بر مذاکرات هسته ای

روسیه بیشترین حساسیت را بر روی این سیستم دارد. به گفته امیر موسوی این سامانه علاوه بر دفاعی بودن، تجسسی هم هست. آنگونه که موسوی بیان می کند این سیستم می تواند تحرکات هوایی کشورهای همسایه را مورد تجسس قرار دهد.

ادامه مطلب