مطالب مرتبط با کلید واژه " میانجیگری "


بخت دوباره دیپلماسی؟
همه برای میانجی گری دست به کار شده اند

بخت دوباره دیپلماسی؟

جلال خوشچهره می نویسد: تهران با مقاومت در برابر سیاست فشار حداکثری واشنگتن، مراقب است گرایش‌های آتش‌افروزانه دولتمردان امریکایی و متحدان منطقه‌ای آنان، به ورطه‌ای نغلطد که مطلوب جنگ طلبان است. بسا در حال حاضر دو دیدگاه به شکل هم‌پوشاننده عمل می‌کنند؛ از یکسو مراقبت در عدم تشدید بحران و از سوی دیگر به عنوان راه حل کنترل کننده، خواستار حفظ وضع موجود تا ایجاد فرصت‌های تازه در آینده است. به این ترتیب دیپلماسی، کلیدی و اصلی‌ترین ابزار در حال حاضر است؛ اگرچه نمی توان با اطمینان گفت که بخت دیپلماسی دوباره گل کرده است.

ادامه مطلب
ایران از رقیب تا میانجی منطقه ای
آنکارا از تهران کمک می خواهد

ایران از رقیب تا میانجی منطقه ای

با تطویل بحران در سوریه و امتناع ایالات متحده از دخالت نظامی مستقیم در بحران داخلی این کشور، ترکیه خود را بازنده بازی می بیند که با تعجیل سیاسی خود بر گسترده تر شدن آتش عیرقابل مهار آن افزود.

ادامه مطلب