مطالب مرتبط با کلید واژه " جریان گولن "


قدرت موازی اردوغان و گولن
تنشی که در خط پنسیلوانیا - آنکارا به وجود آمده است

قدرت موازی اردوغان و گولن

زندانی شدن فرزندان دو تن از وزرا، دستگیری چندین سرمایه دار و فعال اقتصادی مشهور، برکناری چند وزیر مهم و بازتاب رسانه ای گسترده ی این رویدادها، تا حد زیادی اعتبار و اقتدار اردوغان را زیر سوال برد.

ادامه مطلب