مطالب مرتبط با کلید واژه

جوزف سیرینسیونه


6 نکته کلیدی در توافق هسته ای نهایی
جوزف سیرین سیونه تحلیل کرد

6 نکته کلیدی در توافق هسته ای نهایی

همانطور که جورج شولتز و هنری کیسینجر می گویند،یک توافق باید توانایی و ظرفیت غنی سازی ایران را به سطحی محدود کند که تنها برای مصارف صلح آمیز کارایی داشته باشد و بازرسی ها نیز باقی ماندن ایران در این سطح را تایید کند.

ادامه مطلب