مطالب مرتبط با کلید واژه

ناصر نوبری


احیای جایگاه سیاسی به سبک روس ها
مسکو سرخورده از غرب روی پای خود ایستاد

احیای جایگاه سیاسی به سبک روس ها

ناصر نوبری سفیر سابق ایران در شوروی سابق و کارشناس مسایل روسیه در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که روسیه از رجوع به آمریکا و غرب سرخورده شده و به دنبال بازسازی و بازیابی موقعیت و هویت جهانی خود است و این فقط محدود به اوکراین نیست بلکه در ماجرای سوریه هم، روسیه هنرمندانه به کمک توانمندی فوق العاده دستگاه دیپلماسی اش با کمترین هزینه برای خود جایگاه سازی کرد.

ادامه مطلب