مطالب مرتبط با کلید واژه

جبهه مقاومت


سید محمد صادق خرازی: آنها که شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران را سر دادند، قدمی برای ایران برنداشتند
فروپاشی اسرائیل آغاز شده است/آرمان فلسطین، بخشی از منافع ملی است

سید محمد صادق خرازی: آنها که شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران را سر دادند، قدمی برای ایران برنداشتند

«سیدمحمدصادق خرازی» سفیر اسبق ایران در فرانسه معتقد است: «آنها که شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران را سر داده‌اند، قدمی برای ایران برنداشته و وضعیت کرونا نشان داد که همان افرادی پای کار هستند که به آرمان انقلاب اعتقاد دارند.»/خرازی، شهید سپهبد قاسم سلیمانی را فرزند فلسطین می‌داند و معتقد است: «حاج قاسم سلیمانی هیچ‌گاه حق را نادیده نگرفت و به همین رو خداوند وی را نصرت می‌داد.»

ادامه مطلب
چالش‌ ها و فرصت‌های ظهور داعش بر ایران

چالش‌ ها و فرصت‌های ظهور داعش بر ایران

حضور داعش در منطقه برای منافع ملی ایران به عنوان شمشیری دو لبه عمل کرده که در صورت عدم توجه به هر تیغه‌ آن (که این دو لبه مکمل یکدیگرند)، تحلیل تأثیر وجود داعش بر منافع ملی ایران ناقص و نارسا خواهد بود.

ادامه مطلب