مطالب مرتبط با کلید واژه " نقش سازنده "


فاکتور سازنده  ایران در افغانستان
فارن پالیسی بررسی کرد

فاکتور سازنده ایران در افغانستان

در صورتی که روابط تهران و واشینگتن همچنان رو به بهبود برود، ایران می تواند در افغانستان پس از سال 2014 نیز با ایفای نقش سازنده به پیشرفت این منافع کمک کند.

ادامه مطلب