مطالب مرتبط با کلید واژه " اشتون کارتر "


رابطه‌ای که به سختی بهبود می‌یابد
مناسبات تنش‌آمیز آمریکا و عربستان سعودی

رابطه‌ای که به سختی بهبود می‌یابد

اظهارنظر اوباما درباره تقسیم منطقه به شدت موجب تقویت این ظن سعودی‌ها شد که قدرت ایرانی‌ها در حال افزایش و خودشان در حال کاهش است. سعودی‌ها به مبارزه با ایران ادامه می‌دهند، حتی از موضع ضعیف‌تر.

ادامه مطلب