مطالب مرتبط با کلید واژه " پمپئو "


آمریکا به سوی نابودی برجام می رود
مسیر ترامپ و پمپئو در بحران هسته ای

آمریکا به سوی نابودی برجام می رود

خصومت بی وقفه ی پمپئو با برجام ریشه در رکورد او به عنوان یکی از افراطی ترین اعضای کنگره دارد. عزم او برای از بین بردن دستاوردهای سیاست خارجی اوباما جزیی از نقش اوست.

ادامه مطلب
پیچیده تر شدن بازی سیاست خارجی با حضور بولتون
در سال پیش رو همه ابعاد کشور با چالش روبه رو خواهند بود

پیچیده تر شدن بازی سیاست خارجی با حضور بولتون

محسن جلیلوند در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی در خصوص تاثیرات حضور جان بولتون در کابینه ترامپ معتقد است که بعد از تغییرات در امورخارجه و سازمان سیا و نیز حضور بولتون که به نظر می آید باز هم تغییراتی در راه باشد، ایران در سیبل حملات سیاست خارجی کاخ سفید قرار گیرد. من در مصاحبه پیشین از دیپلماسی سخت برای سال پیش رو گفتم که با حضور بولتن این سختی به نظر پررنگ تر شود.

ادامه مطلب