مطالب مرتبط با کلید واژه " قطر و روسيه "


کمک به رفع تحریم به شرط مبارزه با گروه‌های تندروی خاص
پیشنهاد نخست‌‌وزیر سابق قطر پوتین را راضی می‌کند؟

کمک به رفع تحریم به شرط مبارزه با گروه‌های تندروی خاص

روس‌ها می‌گویند که نخست وزیر سابق قطر به شبکه ارتباطاتی خود با گروه‌های تروریستی و عناصر تندرو دل خوش کرده و معتقد است گستردگی این روابط به گونه‌ای است که مسکو نمی‌تواند پیشنهاد او را برای خرید سهام شرکت لوک اویل از طریق شرکت هریتیج رد کند.

ادامه مطلب