مطالب مرتبط با کلید واژه

آیساف


خروج نیروهای ناتو و ابهام در آینده افغانستان
آیا نیروهای امنیتی افغانستان توان تامین امنیت را دارند؟

خروج نیروهای ناتو و ابهام در آینده افغانستان

دکتر سید وحید ظهوری حسینی رییس موسسه الکوثر افغانستان و استاد دانشگاه کابل در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی بر این عقیده است حضور 13 هزار نفری نیروهای خارجی در قالب مشورت و آموزش ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب