مطالب مرتبط با کلید واژه

سياست خارجي اوباما


اوباما یک استاد شطرنج است
انتقاد به زیرکی و قدرتمند بودن رئیس‌جمهور آمریکا

اوباما یک استاد شطرنج است

امروز، پس از توافق بر سر تغییرات آب و هوایی در پاریس، اشتباه خواهد بود اگر سه اتفاق مهم که در دوره اوباما اتفاق افتاد را نادیده بگیریم: توافق آب و هوا، برقراری روابط با کوبا و توافق بین‌المللی با ایران.

ادامه مطلب
وقتی که موانع اوباما در سیاست خارجی حذف می شوند
شکست ایده تیم رقبا

وقتی که موانع اوباما در سیاست خارجی حذف می شوند

لورنس کورب در یادداشتی می نویسد: با این حال تا همین اواخر اوباما به ویژه در زمینه سیات خارجی کار خاصی انجام نداده بود. سوال این است که چرا؟ یکی از دلایل اصلی تیمی است که وی در ابتدا به دولت آورد. افرادی که وی به عنوان تیم امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب کرد، براساس تاکید بیش از حد بر اصطلاح دوریس کرنز مبنی بر «تیم رقبا» بود. این درحالی بود که اکثر این افراد دیدگاه هایشان مشابه دیدگاه های تحول گرای اوباما در زمینه جهان نبود.

ادامه مطلب