مطالب مرتبط با کلید واژه

سیاست اقتصاد ریاضتی


ریاضت اقتصادی به رضایت اقتصادی تبدیل می‌شود؟
راهکارهای اروپایی برای نجات یونان

ریاضت اقتصادی به رضایت اقتصادی تبدیل می‌شود؟

پیروز ایزدی کارشناس مسایل اروپا در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به چرایی پیروزی حزب چپ افراطی در یونان و همچنین پیامدهای خروج این کشور از منطقه یورو پرداخته است.

ادامه مطلب