مطالب مرتبط با کلید واژه

رهبر دموكرات ها


مراقب این سناتور ضد ایرانی باشید
مواضع خطرناک رهبر آینده دموکرات‌ها در سنا

مراقب این سناتور ضد ایرانی باشید

وابستگی چاک شومر به اسرائیل در حدی است که وی در یکی از سخنرانی‌هایش، خودش را نگهبان اسرائیل در سنای آمریکا معرفی کرده بود.

ادامه مطلب