مطالب مرتبط با کلید واژه

ایرباس


نوسازی ناوگان هوایی ایران توسط ایرباس و بوئینگ
مسیرهای هوایی میان ایران و جهان رونق گرفته است

نوسازی ناوگان هوایی ایران توسط ایرباس و بوئینگ

از زمان برداشته شدن تحریم ها حدود 40 مسیر هوایی میان ایران و مقصدهایی در سراسر خلیج فارس و اروپا و آُسیا باز شده است. ایرباس می گوید که از سال 2015 تا 2016 تعداد صندلی های موجود در پروازهای میان ایران به امارات متحده عربی و ترکیه – دو مسیر هوایی بین المللی بسیار مهم – تا 10 درصد افزایش یافته است.

ادامه مطلب
شرکت‌های بزرگ جهان به دنبال فروش هواپیما به ایران هستند
ایرباس و بوئینگ منتظر تصمیم آمریکا

شرکت‌های بزرگ جهان به دنبال فروش هواپیما به ایران هستند

شاید شرکتی که بیشترین نفع را ببرد سوخو با مدل اس اس جی 100 سوپرجت باشد. سوپرجت نشان داده است که عملکرد خوبی دارد. ساج احمد، استراتژیست هوایی معتقد است: «اگر من مشاور ایران بودم آنها را ترغیب می کردم تا در این جهت عمل کنند.»

ادامه مطلب