مطالب مرتبط با کلید واژه " حوادث تروریستی "


ما با هم نفرت را شکست می‌دهیم
اهمیت حفظ اتحاد در مبارزه با تروریسم

ما با هم نفرت را شکست می‌دهیم

ذهن من با قربانیان این خشونت است، با خانواده‌ها و جامعه مسلمانان. در روزهای اخیر مسلمانان سریعا همبستگی و حمایت خود را از قربانیان دیگر حملات نشان دادند و حالا زمان آن است که ما دست دوستی خود را به سوی آنها دراز کنیم.

ادامه مطلب