مطالب مرتبط با کلید واژه " ریچارد فالک "


استراتژی اسرائیل حمله به منتقدان است
نامه سرگشاده ریچارد فالک به بان کی مون:

استراتژی اسرائیل حمله به منتقدان است

حمله به پیام‌آور، جزئی از استراتژی همیشگی اسرائیل برای منحرف کردن توجهات از انتقادات وارد بر آن است. بان کی مون تنها آخرین قربانی این استراتژی بوده است.

ادامه مطلب
داعش نظم جهانی را به چالش کشیده است
ظهور داعش مشروعیت دولت های خاورمیانه را به چالش کشیده است

داعش نظم جهانی را به چالش کشیده است

ریچارد فالک می‌نویسد: ظهور داعش، مشروعیت دولت ‌هایی که پس از قراداد سایس - پیکو و به دستور دول اروپایی در خاورمیانه شکل گرفتند را به چالش کشیده است.

ادامه مطلب