مطالب مرتبط با کلید واژه " روز جهانی زن "


به بهانه روز جهانی زن
تحقق حقوق زنان مهمترین عامل توسعه سیاسی و اجتماعی خاورمیانه و ایران است

به بهانه روز جهانی زن

صادق ملکی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: اگر گفته شود گام برداشتن برای تحقق  حقوق زنان مهمترین عامل توسعه سیاسی و اجتماعی خاورمیانه و ایران است سخنی دور از واقع نخواهد بود.

ادامه مطلب