مطالب مرتبط با کلید واژه " قابلیت حمل "


اشتباه نکنید، برجام مانع برنامه‌های موشکی ایران نمی‌شود
فشار نمایندگان کنگره برای اعمال تحریم‌های جدید

اشتباه نکنید، برجام مانع برنامه‌های موشکی ایران نمی‌شود

ریموند تانتر می نویسد: دولت اوباما در مقابل پذیرش برجام از سوی ایران، نسبت به برنامه موشکی آن انعطاف نشان داد. قطعنامه 2231 با تصدیق برجام، زبانی منعطف و ضعیف را جایگزین زبان قاطع و با صراحت قطعنامه 1929 کرده است.

ادامه مطلب