مطالب مرتبط با کلید واژه

حملات نيس


چرا فرانسه؟
چگونه دلایل حادثه نیس را درک کنیم

چرا فرانسه؟

مایکل ا.هانلون می نویسد: شکی وجود ندارد که تلاش برای مبارزه با تروریسم و اقدامات اطلاعاتی مقتضی برای اجتناب از بروز حملات تروریستی ضروری است. از سوی دیگر ارتقای انسجام اجتماعی نیز لازم است. اما در مورد ارتباط دادن این حوادث با سیاست های فرانسه باید محتاط بود.

ادامه مطلب