مطالب مرتبط با کلید واژه

هژموني منطقه اي


برجام در پی تغییر رفتار ایران نبود
پیامدهای منطقه‌ای توافق هسته‌ای

برجام در پی تغییر رفتار ایران نبود

گری سیک می‌نویسد: اگر امروز به سخنان عربستان یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس گوش کنیم، متوجه نمی‌شویم که یک سال پیش نگرانی آنها ایران هسته‌ای بود.

ادامه مطلب