مطالب مرتبط با کلید واژه

اقدام به ضربه اول


مخالفت متحدان با میراث هسته‌ای جدید اوباما
مخالفان به تغییر سیاست "ضربه اول" هشدار می‌دهند

مخالفت متحدان با میراث هسته‌ای جدید اوباما

جاش روگین می نویسد: اگر همه متحدان آمریکا معتقد باشند که سیاست اجتناب از ضربه اول، بازدارندگی را ضعیف می کند و خطر تعارض مسلحانه را بدون این که سودی در برداشته باشد، بالا می برد چرا باید این کار را بکنیم؟ پیشبرد میراث اوباما در سیاست خارجی نمی تواند دلیل خوبی برای این کار باشد.

ادامه مطلب