مطالب مرتبط با کلید واژه " همكاری نظامی "


ائتلاف با روسیه: آغاز مسیر جدید سیاست خارجی ایران؟
اتحادی که می‌تواند استراتژیک باشد

ائتلاف با روسیه: آغاز مسیر جدید سیاست خارجی ایران؟

محسن شریعتی نیا، استادیار دانشگاه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: ، ایران و روسیه آگاهانه به اقدامی جمعی شکل داده اند که از همکاری های موقتی فراتر است و می توان بر آن نام ائتلاف گذاشت.

ادامه مطلب