مطالب مرتبط با کلید واژه " برکسیت "


مسئولیت پذیری و سهم خواهی ایران
ترامپ و برکسیت: اوج شکاف و بحران در دنیای غرب

مسئولیت پذیری و سهم خواهی ایران

بهاء الدین بازرگانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی‌ می‌نویسد: . نفی غرب دلیل اثبات ما و نابسامانی آنها دلیل بسامانی ما نیست و تجارب تاریخی هم نشان می دهد که قدرت مهار و فرافکنی بحران در دیار غرب از دیگران به مراتب بیشتر است. چهل سال پس از انقلاب اسلامی وقت آن است که ایرانِ تمدنی با منابع سرشار و نیروی انسانی بالنده، دیگر به دور از تشویش های تاریخی نسبت به غرب که صد البته دیگر از آن مولفه های قدرت دوران استعماری برخوردار نیست، با مسئولیت عمل کند و در تخفیف بحران های بین المللی یا پیشگیری از آن بکوشد و راه حل های عملگرا و واقعی در مجامع جهانی ارائه کند و هر آینه دهه ها سهمِ سوخته و معوق مانده خود را بازیابد.

ادامه مطلب
فروپاشی قدرت شهرهای بزرگ
برکسیت و ترامپ در حاشیه‌ شهرها و روستاها رای آوردند

فروپاشی قدرت شهرهای بزرگ

اصلی‌ترین نکته‌ای که این شهرها را از حیث جنب و جوش و غلبه فرهنگی مهم می‌کند(یعنی افزایش تراکم جمعیت و جو و شبکه‌های حاصل از آن) همان چیزی است که از لحاظ سیاسی آنها را به زیر می‌کشد.

ادامه مطلب
بازنشستگان و پوپولیسم
اتحاد بین دو جنبش متضاد ناپایدار است

بازنشستگان و پوپولیسم

اکثر رای دهندگان پوپولیستی نه فقیر هستند و نه بیکار. آن‌ها قربانی جهانی شدن، مهاجرت و تجارت آزاد هم محسوب نمی‌شوند. گروه‌های جمعیتی اصلی پشت خیزش ضد حکومتی از میان مردمی هستند که خارج از نیروی کار قرار می‌گیرند: بازنشستگان، خانه‌دارهای میانسال، و مردان با تحصیلات پایین که مقرری دریافت می‌کنند

ادامه مطلب
می مثل لوپن است یا مرکل؟
سنت‌های لیبرال بریتانیا در معرض تهدید پوپولیسم

می مثل لوپن است یا مرکل؟

ممکن است ماه جاری مجموعه‌ای از چشم‌اندازها برای آینده بریتانیا در کنفرانس حزب محافظه‌کار تعیین شود. می به کشیدن ماشه روند خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان ماه مارس 2017 متعهد باقی مانده است.

ادامه مطلب
روزهای سخت می
برکزیت، آزمونی که باید از سر بگذراند

روزهای سخت می

می پیروز بیشتر جنگ‌هایی است که در آن شرکت می‌کند و هیچ رحمی به کسانی که تاکتیک‌های غیرصادقانه در برابرش اجرا می‌کنند ندارد.

ادامه مطلب