مطالب مرتبط با کلید واژه

مقررات fatf


ایران توان دور زدن FATF  با تعیین شروطش را ندارد
قطع سوئیفت ارزی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور

ایران توان دور زدن FATF با تعیین شروطش را ندارد

غلامرضا کیامهر در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی معتقد است که تیم اقتصادی دولت در این چند ماه به شدت نالایق عمل کرده است. لذا شرایط امروز بازار ملتهب ارز در کنار قطع سوئیفت ارزی و نیز بازی های مسئولین با FATF آینده ای تلخ را در سایه بازگشت تحریم ها برای کشور رقم خواهد زد.

ادامه مطلب