مطالب مرتبط با کلید واژه " رضا اسلامی "


آزادی بیان و محدودیت های آن
چرا دولت های غربی حق اعتراض را نادیده می گیرند؟

آزادی بیان و محدودیت های آن

دکتر رضا اسلامی، استاد دانشگاه و حقوقدان در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است حق آزادی بیان مطلق نیست و نباید حقوق دیگران را نقض کند.

ادامه مطلب