مطالب مرتبط با کلید واژه

اصلاح قانون اساسی ترکیه


اردوغان در قدرت می ماند؟
تغییر قانون اساسی در ترکیه

اردوغان در قدرت می ماند؟

ترکیه در حال اجرای تدارکات لازم برای تغییر قانون اساسی است که در ماه‌های آینده در پارلمان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب
تصویب قانونی که اردوغان را رسما دیکتاتور می‌کند
توتالیتریسم یا خودکشی سیاسی

تصویب قانونی که اردوغان را رسما دیکتاتور می‌کند

تحت وضعیت اضطراری کنونی که آزادی بیان و حق اعتراض و تجمع آزاد محدود شده اند، نمی توان انتظاری غیر از این داشت که این طرح اصلاح قانون چیزی غیر از حکومت توتالیتر شبه میلیتاریستی را به بار آورد

ادامه مطلب