مطالب مرتبط با کلید واژه " علی ترابی "


سایه انرژی های نوشونده بر آینده قدرت و ژئوپلیتیک جهانی
مقوله جدیدی که به امنیت منطقه هم بستگی دارد

سایه انرژی های نوشونده بر آینده قدرت و ژئوپلیتیک جهانی

علی ترابی، کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی: گستردگی و پراکنش جهانی این انرژی ها منجر به آن می شود که هیچ هژمونی در بازار انرژی حاکم نشود و هیچ بازیگری به تنهایی نتواند درتنظیم بهای انرژی عمل و اثرگذاری کند.

ادامه مطلب
ایالات متحده؛ خیره به شرق آسیا گرفتار در آچمز خاورمیانه
سفر نرامپ به منطقه فقط بحران ها را تشدید می کند

ایالات متحده؛ خیره به شرق آسیا گرفتار در آچمز خاورمیانه

علی ترابی،کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی: ایالات متحده در نقش لیدرشیپ نظم لیبرال برای مهار بازیگران سرکش غیر لیبرالی چون ایران, روسیه, کره شمالی و چین از یک سو و خشکاندن سر چشمه منابع بازیگران عرصه بی نظمی که شامل القاعده, داعش و..هستند، دست به سوی بازیگران هم پیمانش دراز کرده است.

ادامه مطلب