مطالب مرتبط با کلید واژه " رهبران جهان "


ترامپ در لباس مهاجران
مصاحبه با هنرمند سوری درباره گروتسک‌هایش از رهبران جهان

ترامپ در لباس مهاجران

گروتسک بی‌نظیر این نقاشی‌ها، بیننده را به فکر فرومی‌برد که آیا به‌راستی تفاوتی وجود دارد؟ آیا تصور چنین موقعیت‌هایی خیلی دور از ذهن است؟ آیا چنین تصویری نیز به ذهن این رهبران خطور می‌کند؟ شاید اگر ترامپ خود را در نقش یک مهاجر سرگردان ببیند، مهاجرت مسلمانان را منع نکند.

ادامه مطلب