مطالب مرتبط با کلید واژه " اساسنامه جدید "


حماس در سایه اساسنامه جدید به دنبال تعامل با همه است
توضیحات خالد قدومی از تغییرات جدید در جنبش مقاومت اسلامی

حماس در سایه اساسنامه جدید به دنبال تعامل با همه است

خالد قدومی، نماینده حماس در ایران می گوید: سندی که از آن رونمایی شد اصول و مفاد بسیار مهمی در آن وجود دارد که جزء اصول بسیار مهم در روابط بین الملل است، بنابراین در این سند کشورها و سایر بازیگران می توانند روابط خود را با حماس یا بالعکس تنظیم کنند. حماس معتقد به داشتن روابط متعادل در بستر روابط عربی-اسلامی و بین المللی است.

ادامه مطلب