مطالب مرتبط با کلید واژه " نشست اسلو "


حمایت از دولت باعث التزام واشنگتن به برجام می‌شود
تحلیل کارنامه دپیلماسی وزارت امور خارجه در نشست اسلو

حمایت از دولت باعث التزام واشنگتن به برجام می‌شود

مهدی ذاکریان: یقینا یکی از افتخارات دولت آقای روحانی همین دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی است که مسئله برجام، بازسازی روابط تخریب شده با کشورهای کلیدی و سازمان های بین المللی کلیدی مانند آسه آن، اتحادیه اروپا، شورای امنیت و ... و تبدیل وضعیت تنش و درگیری با نظام بین الملل و جدیت برای اجماع بین الملل علیه تهران امروز به روابط سازنده و موثر بدل شده است.

ادامه مطلب