مطالب مرتبط با کلید واژه " مصطفی آذریان "


سیاست مسکو حفظ وضع موجود است
روسیه و خاورمیانه و بازتعریف روابط با غرب

سیاست مسکو حفظ وضع موجود است

مصطفی آذریان، تحلیلگر استراتژیک مسائل روسیه و سردبیر ایراسیه: سیاست روس‌ها در قبال خاورمیانه، چه در زمان شوروی و چه در زمان پس از فروپاشی، همواره از طریق چگونگی و نوع رابطه این کشور با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا تعریف می شود.

ادامه مطلب