مطالب مرتبط با کلید واژه " پاپن "


اطرافیان ترامپ در دو راهی جدایی
جمهوری خواهان از تاریخ درس می گیرند؟

اطرافیان ترامپ در دو راهی جدایی

رفتار ترامپ به طور فزاینده ای خطرناک شده است. جمهوری خواهانی که به دنبال قرارداشتن در سوی مثبت تاریخ هستند، دیگر نمی توانند از ترامپ طرفداری کنند.

ادامه مطلب