مطالب مرتبط با کلید واژه " فوق ثروتمندان "


فقرای آمریکایی فقیر تر خواهند شد
قانون ناعادلانه مالیاتی تازه در آمریکا

فقرای آمریکایی فقیر تر خواهند شد

به قول بلاتمچر چیزی به نام کاهش مالیاتی وجود ندارد، بلکه از شانه ای به شانه فرد دیگر محول می شود. وقتی مالیات بر ثروتمندان کاهش یابد، فقیرترها باید ما به تفاوت آن را بپردازند.

ادامه مطلب