مطالب مرتبط با کلید واژه " دموکراسی در تونس "


ما همه چیز را می دانیم، اما مدرکی برای اثبات نداریم
گزارش اشپیگل از جستجوی عدالت در تونس

ما همه چیز را می دانیم، اما مدرکی برای اثبات نداریم

برای دهه ها، شکنجه و ارعاب سیستماتیک، بخشی جدا نشدنی از دولت استبدادی در تونس بود. اوضاع تا دسامبر 2010، زمانی که یکی از دستفروشان خود را در اعتراض به حکومت، به آتش کشید، تغییر نکرد.

ادامه مطلب