مطالب مرتبط با کلید واژه

جنگ سرد دوم


  جنگ سرد دوم آغاز شده است
آمریکایی ها باید پوتین را مهار کنند

جنگ سرد دوم آغاز شده است

در سال های اخیر روسیه از قدرت نظامی برای حمله ، تصرف و ضمیمه کردن کریمه به خاک خود استفاده کرده است ، در فرایندی که نقض اصول بنیادین حقوق بین المللی است که می گوید مرزها توسط نیروهای مسلح جابجا نمی شود.

ادامه مطلب