مطالب مرتبط با کلید واژه

سیاست در ایران


پیوستگی شگفت‌آور فرهنگ سیاسی ایران
تحلیلی درباره رفتار سیاسی و بین المللی کشور

پیوستگی شگفت‌آور فرهنگ سیاسی ایران

محمود سریع القلم در یادداشتی می نویسد: . تعصبات و گرایش‌های جوامع باستانی، از جمله ایران، به ندرت مورد واکاوی دوباره قرار می‌گیرند. این تعصبات آن گونه نهادینه می‌شوند که حتی جریانات مدرنیته و خصوصی‌سازی اقتصادی هم توانایی ایجاد دگرگونی در آنها را ندارند. 

ادامه مطلب
ایرانیان با هم به توافق برسند
شکاف های فرهنگی در ایران و ضرورت سازش ملی

ایرانیان با هم به توافق برسند

ملی گرایان باید بدانند که اسلام در حال حاضر بخش اعظم هویت و فرهنگ بسیاری از ایرانیان شده است. مدرن گرایان و سنت گرایان باید یک ترکیب قابل قبول را پیدا کنند. رفتار سکولارها و افراد مذهبی باید بر اساس تحمل و احترام به تفاوت ها باشد.

ادامه مطلب