مطالب مرتبط با کلید واژه

جنگ ارزی


جنگ ارزی و کاهش ارزش ریال
نقدی به تغییر ارز پایه از دلار به یورو

جنگ ارزی و کاهش ارزش ریال

تمام کشورهای قوی اقتصاد قوی دارند اما همه اقتصادهای قدرتمند واحد پولی پر قدرتی ندارند بنابراین کاهش طبیعی قدرت ریال در برابر ارزهای دیگر لزوما به معنی کاهش قدرت اقتصاد ایران نیست همان طور که یوان ضعیف چین هیچ نسبتی با قدرت اقتصادی این کشور ندارد.

ادامه مطلب