دیپلماسی تحلیف مقدمه ساز ظرفیت های جدید

برای منافع ملی حواشی را فراموش کنیم

۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۷ کد : ۱۹۷۰۷۲۱ نگاه ایرانی خاورمیانه
اکبرقاسمی، سفیرپیشین در اوکراین و مصر: ضرورت دارد با پردازش و تحلیل متنوع پیرامون نتایج و آثار دیپلماسی تحلیف بر جایگاه بازیگری غیرقابل اغماض و فعال ایران در صحنه بین المللی و منطقه ای مورد امعان نظر و مداقه قرارگیرد.
برای منافع ملی حواشی را فراموش کنیم

نویسنده: اکبرقاسمی، سفیرپیشین در اوکراین و مصر

هدف دیپلماسی تحلیف با حضور بیش از 100هیئت خارجی، ارتقای اعتباربخشی و موقعیت دهی به جایگاه جمهوری اسلامی ایران درصحنه بین المللی و منطقه ای بوده است به ویژه در شرایطی که امریکا و اسرائیل و عربستان با تمامی ظرفیت درصدد فشارگذاردن و انزواسازی کشور هستند. از اینکه ما همگی به یک بار ه جوگیر می شویم و می خواهیم دنبال روی از حاشیه سازی (صرف نظر از قضاوت موضوعی  پیرامون  سلفی گیری که بخش های ذی ربط آن را به طور معقول  بررسی می کنند) و اصل و متن دیپلماسی تحلیف را بشدت تحت تاثیر حواشی  قرار داده و می دهند در تعجبیم.

به طور منطقی اینک زمان  تمرکز بر آثار و نتایج گسترده ای حضور نسبتا خیلی خوب مقامات و هیئت های خارجی در مراسم تحلیف دوره دوازدهم رئیس جمهوری اسلامی ایران در محل  مجلس شورای اسلامی که مورد حمله تروریستی داعش قرار گرفته به عنوان مکان و تجلی گاه دمکراسی های مردم سالار بوده است و ضرورت دارد با پردازش و تحلیل متنوع پیرامون نتایج و آثار دیپلماسی تحلیف  بر جایگاه بازیگری غیرقابل اغماض و فعال ایران در صحنه بین المللی و منطقه ای مورد امعان نظر و مداقه قرارگیرد. نه اینکه با پردازش های غیرضرور و جانبی خوراک لازم را برای افزایش بهره برداری منفی خصوم خود مهیا سازیم. پیشنهاد می کنم دوستان گران قدر و نویسندگان متعهد گام های زیر را در دستور کار دهند:

-  نپرداختن به این موضوع و مسکوت گذاردن هرگونه مناقشه و مجادله پیرامون سلفی گیری نمایندگان مجلس

- تحلیل و پردازش پیرامون آثار و نتایج دیپلماسی تحلیف به عنوان یک ظرفیت پویا برای متجلی سازی منزلت  و شئونات دمکراتیک و مردمسالاری جمهوری اسلامی ایران

- جمهوری اسلامی ایران در حالی که در وسط کانون های ناامنی منطقه ای قرار دارد در اوج امنیت و اقتدار خویش با حضور بیش از 100هیئت خارجی بزرگترین جشنواره حضور مقامات بین المللی و منطقه ای را به معرض نمایش قرارداد.

در حالی که ترامپ در چالش داخلی و خارجی در تمامی عرصه ها در بحران تصمیم گیری و فقدان انسجام و گرفتار بودن در انواع تضادها با یاران و کابینه خود و از سوی دیگر با تمامی کشورهای مختلف غوطه ور بوده است. جمهوری اسلامی ایران در یک وحدت و اتحاد مثل نازدنی و نمونه با به رخ کشیدن ظرفیت های دمکراسی فرید خود، فرصت سرمایه گذاری، برخورداری از بالاترین ضریب امنیتی در کانون شاه راه ها و کریدورهای حیاتی برای ارائه خدمات در ظرفیت های ترانزیتی هوایی و زمینی و ریلی و بندری و کشتیرانی درصدد افزایش مراودات متنوع با همه جهانیان است. دیپلماسی تحلیف به خوبی فرصت های طلایی و ظرفیت های همه جانبه ایران را برای ایجاد فضای همکاری و صلح، فراهم سازی زمینه های گفتمان و بسترسازی برای همکاری های دو جانبه و چندجانبه و درسطوح سازمان های منطقه ای و مجامع بین المللی به نمایش مجدد گذارد و این اقدام پیام گفت وگو ایران  بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک را تداعی و موجبات بازتولید عرصه های نوین را برای همگان تسهیل و تسریع بخشید.

کلید واژه ها: اکبر قاسمیدیپلماسی تحلیف


نظر شما :