با حمله به مراکز نظامی و علمی سوریه

هدف اسرائیل نابودی ارتش های عربی است

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۷۱۸۰۵ اخبار اصلی خاورمیانه
به کار بردن عنوان دشمن اسرائیلی معانی بسیاری دارد. این دشمنی اولین در نوع خود نیست، پیش از این نیز اسرائیل به مراکز پژوهشی علمی دیگری نیز حمله کرده بود. چنین حمله ای به این معناست که اسرائیل توانایی های علمی سوریه را هدف قرار داده است.
هدف اسرائیل نابودی ارتش های عربی است

نویسنده: عاطق صقر

دیپلماسی ایرانی: «مصیاف» اسم شهر سوری ای واقع در استان حماه تقریبا در وسط سوریه است. این نام شهری است که رسانه های دشمن اسرائیلی اخیرا مطرح کرده اند که یک منبع سوری گفت که یک مرکز مطالعات و بررسی های علمی در آن واقع شده است و یک پایگاه نظامی در نزدیکی آن قرار دارد.

به کار بردن عنوان دشمن اسرائیلی معانی بسیاری دارد. این دشمنی اولین در نوع خود نیست، پیش از این نیز اسرائیل به مراکز پژوهشی علمی دیگری نیز حمله کرده بود. چنین حمله ای به این معناست که اسرائیل توانایی های علمی سوریه را هدف قرار داده است. اسرائیل بر روی حفظ برتری نظامی اش بر همسایگانش کار می کند و این در چارچوب طمع هایش برای تسلط بر منطقه است.

حملات اسرائیل به سوریه به دلیل ضعفی است که این کشور به دلیل جنگ ممتدی که سال ها در بیشتر مساحت کشور گریبانگیرش بوده به آن دچار شده است. سوریه چون ضعیف شده اسرائیل جرات حمله به آن پیدا کرده است. اگر ارتش سوریه قدرت عادی خود را داشت سپری بود که می توانست حداقل تعدی های اسرائیل را کم کند، به ویژه که می تواند از اسرائیل با حمایت نظامی از حزب الله انتقام بگیرد، و این امکان برایش فراهم شود که در وقت مناسب پاسخی در خور بدهد. این جاست که در می یابیم ضرورت دارد از بعضی ارتش های موثر عربی که توانایی دفاع از خود را دارند حمایت کنیم برای این که طرفی در درگیری های داخلی که در مقام اول ماهیت سیاسی دارند، قرار نگیرند. همچنین باید مردم نیز حمایت خود از ارتش ها را حفظ کنند و از هر گونه رویارویی با آنها خودداری کنند. دشمن اسرائیلی آمادگی دارد توانایی های میهن های عربی را نابود کند، یعنی به عبارتی دیگر به همه ما آسیب بزند.

کما این که ادامه تعدی های اسرائیل به سوریه از نگاه اسرائیل این معنا را هم می دهد که باید حدودی برای حضور نیروهای خارجی پراکنده در سوریه وجود داشته باشد، و این که این حدود باید شامل عدم واکنش به تعدی های اسرائیل نیز بشود. شاید همه اینها به تفاهم های پشت پرده این طرف ها با اسرائیل بازگردد، یا این که اولویت سوریه این باشد که تسلط دولت مرکزی احیا شود.

همه اینها نشان می دهد که حمله اسرائیل به مثابه ضربه ای است، که ممکن است باز هم تکرار شود، در این چارچوب اسرائیل طرح تضعیف توانایی های اصلی ارتش سوریه را دارد تا دیگر نتواند با اسرائیل درگیر شود.

منبع: الاهرام / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11

کلید واژه ها: اسرائیلسوریهارتش های عربی


نظر شما :