ترکيب آراى موافقان و مخالفان توافق‌نامه بغداد-واشنگتن در پارلمان عراق

۳۰ آبان ۱۳۸۷ | ۱۷:۰۷ کد : ۳۲۲۰ اخبار اصلی
يادداشتى از مراد ويسى، کارشناس مسائل سياسى
ترکيب آراى موافقان و مخالفان توافق‌نامه بغداد-واشنگتن در پارلمان عراق
توافقنامه زمانبندى خروج نيروهاى نظامى امريکا از عراق پس از تصويب هيات وزيران عراق براى تصويب نمايندگان به پارلمان اين کشور ارسال شده است. پارلمان عراق 275 نماينده دارد اما اکنون 274 عضو دارد.(صالح عقيلى از فراکسيون صدر چندى قبل ترور و کشته شد). براى تصويب توافقنامه دو حد نصاب متفاوت مطرح شده است. دسته اول که عمدتا مخالفان تصويب و امضاى توافقنامه هستند مدعى هستند که براى تصويب آن راى مثبت دو سوم نمايندگان (182 راى) لازم است. دسته دوم که بيشتر موافقان توافقنامه هستند مدعى هستند که براى تصويب توافقنامه در پارلمان راى مثبت نصف به‌علاوه يک نمايندگان (138 راى ) کافى است. به نظر مى‌رسد که سرانجام نظر دسته دوم غالب شود و ملاک راى گيرى قرار گيرد.
 
اگر فرض کنيم که 138 راى براى تصويب توافقنامه در پارلمان نياز باشد، تحليل اعداد و ارقام و شمار نمايندگان هر يک از جريانات موافق و مخالف توافقنامه در پارلمان عراق نشان مى دهد که اگر اکثريت نمايندگان بر اساس گرايشات سياسى و حزبى خود راى دهند، توافقنامه از سوى پارلمان تاييد خواهد شد.
بر اسس نتايج آخرين انتخابات پارلمانى عراق هم اکنون ترکيب کرسى هاى پارلمان و دارندگان بيشترين کرسى ها به شرح زير است:
1- ائتلاف يکپارچه (شيعيان مذهبى عضو مجلس اعلا و حزب الدعوه) 85 کرسى
2- فراکسيون همبستگى کردستان (تحت رهبرى طالبانى و بارزانى) 53 کرسى
3- جبهه توافق عرب‌هاى سنى (متشکل از حزب اسلامى، کنگره اهل عراق) 44 کرسى
4- جريان وابسته به مقتدى صدر 30 کرسى
5- فراکسيون العراقيه (سکولارها و لائيک ها) 25 کرسی
6- حزب فضيلت (شيعى و منتقد مجلس اعلا و حزب الدعوه) 15کرسى
7- جبهه گفت وگوى ملی (سنى و به رهبرى صالح مطلق) 10 کرسى
8- اتحاد اسلامی کردستان (تحت رهبرى محمد بهاءالدين و داراى گرايشات اخوان‌المسلمينى) 5 کرسی
7- گروه آشتی و آزادی مشعان جبوری (سنی) 3 کرسی
8- ترکمن ها یک کرسی، مسیحیان یک کرسی، مثال الالوسى (سنى) ۱ کرسى، جنبش اصلاح و پيشرفت  يزيدى، ۱ کرسى
 
ميزان آراى موافقين: 143 راى تاکنون
با توجه به ترکيب فوق و از آنجا که کردها موافق قطعى امضاى توافقنامه هستند (58 راى) و اکثريت اعضاى ائتلاف يکپارچه نيز موافق تصويب توافقنامه هستند (85 راى) مى توان وجود حدود 143 راى مثبت را به عنوان پايه و مبناى راى موافقان توافقنامه در پارلمان محاسبه کرد. اين در حالى است که گفته مى شود برخى اعراب سنى نيز به دليل رقابت هاى درون گروهى و مخالفت با طارق الهاشمى رهبر حزب اسلامى درصدد راى مثبت به توافقنامه هستند.
 
ميزان آراى مخالفين: 74 راى تاکنون
  ساير جريانات سياسى حاضر در پارلمان را نمى توان به طور کامل در جناح مخالفان توافقنامه قرار داد. در بين مخالفان، جريان صدر با 30 کرسى اعلام مخالفت قطعى کرده و عدنان دليمى رهبر پارلمانى جبهه توافق نيز که داراى 44 راى است اعلام مخالفت با توافقنامه کرده است که مجموع اين دو جريان تاکنون 74 راى مخالف قطعى به شمار مى روند.
 
آراى سرگردان :57 راى تاکنون
 
جریان فضیلت 15کرسی، فراکسیون العراقیه با 25 کرسی، جبهه  گفتمان ملى ( صالح مطلق)  با 11 کرسی، گروه آشتى و آزادى به رهبرى مشعان الجبورى ۳ کرسى، جبهه ترکمنان عراق و رفدين وابسته به مسيحيان عراق هريک با يک کرسى هنوز اعلام موضع نکرده اند که اگر ملاک تصويب توافقنامه 138 راى باشد راى آنها چندان تعيين کننده نخواهد بود.
 
با چنين ترکيبى در پارلمان و نيز با توجه به راى 27 وزير از 28 وزير کابينه به توافقنامه (و همخوانى نسبى راى وزرا و نمايندگان هر جريان سياسى) به نظر مى‌رسد اگر مساله جديدى در روزهاى آينده مطرح نشود، توافق‌نامه توسط پارلمان عراق تصويب خواهد شد و سپس براى تصويب و امضاى نهايى به شوراى رياست جمهورى (رييس جمهور و دو معاون وى) ارسال خواهد شد.

نظر شما :