اسلام ذوالقدرپور

اسلام ذوالقدرپور


 کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

حق دولت سیزدهم برای مذاکره مستقیم با آمریکا
پرونده هسته ای انتخاب سردبیر

حق دولت سیزدهم برای مذاکره مستقیم با آمریکا

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی را می‌توان یکی از مزایا و اختیارات بنیادین حکمران یا رهبران قلمداد کرد که در ساختار ...

شورش و انقلاب در قزاقستان، آرزوهای ترکیه را بر باد داده است
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

شورش و انقلاب در قزاقستان، آرزوهای ترکیه را بر باد داده است

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی در عصر کنونی به ابزار حاکمان برای تضمین بقای حکمرانی خویش در داخل و حضور در ...

اصل مذاکره مستقیم با دشمن به جای تبادل پیام‌های غیر رسمی!
پرونده هسته ای انتخاب سردبیر

اصل مذاکره مستقیم با دشمن به جای تبادل پیام‌های غیر رسمی!

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی که جهانی بیکران از علم و هنر سیاستگذاری است، در بسیاری از زمان‌ها به هزارتوی سیاست‌ها ...

آرزوی جنگ برای رهایی ایران از جنگ!
خاورمیانه انتخاب سردبیر

آرزوی جنگ برای رهایی ایران از جنگ!

دیپلماسی ایرانی: برخی سیاستگذاران بزرگ یا رهبران قدرتمند جهانی از اصل وحشت و هراس در بنیان سیاستگذاری عمومی خویش بهره ...

سیاست بهره‌برداری از ترور برای بقای دولت اردوغان
خاورمیانه انتخاب سردبیر

سیاست بهره‌برداری از ترور برای بقای دولت اردوغان

دیپلماسی ایرانی: یکی از مؤلفه‌های سیاستگذاران توانمند، بهره‌گیری از نیرنگ برای دستیابی به اهداف و نیات خویش است که استفاده ...

از حملات پرقدرت تا احساس ناامنی فراگیر در انزوای پدافند غیرعامل!
اخبار داخلی اقتصاد و انرژی انتخاب سردبیر

از حملات پرقدرت تا احساس ناامنی فراگیر در انزوای پدافند غیرعامل!

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی، جهانی متکثر از سیاست‌ها، تاکتیک‌ها، ابزارها، سیاستگذاران، مجریان، منافع، صاحبان منافع و ... است که همواره ...

آشوب و انقلاب اقلیمی اساس نظم نوین جهانی است
آسیا و آفریقا خاورمیانه انتخاب سردبیر

آشوب و انقلاب اقلیمی اساس نظم نوین جهانی است

دیپلماسی ایرانی: بسیاری از نظریه‌پردازان علوم سیاسی همواره از جمله "نظم نوین جهانی" برای دوره‌های جدید تحولات و مناسبات سیاسی ...

وین زهرآگین، این بار برای ایران
پرونده هسته ای انتخاب سردبیر

وین زهرآگین، این بار برای ایران

دیپلماسی ایرانی: مذاکرات هسته‌ای ایران بعد از توافق برجام و خروج برجام از روابط ایران و غرب، قرار است بار ...

تهاجم از شمال و عادی‌سازی از جنوب!
آسیا و آفریقا خاورمیانه انتخاب سردبیر

تهاجم از شمال و عادی‌سازی از جنوب!

دیپلماسی ایرانی: یکی از  مراحل اصلی سیاستگذاری عمومی را میتوان مرحله اجرای سیاستگذاری یا عمل به سیاست‌ها دانست که تمام ...