علی مفتح

علی مفتح


دانش آموخته فلسفه و مطالعات اروپایی از بلژیک

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

حمله ایران به آرزوهای بن گوریون
خاورمیانه انتخاب سردبیر

حمله ایران به آرزوهای بن گوریون

دیپلماسی ایرانی: وقتی صحبت از اتفاقی می شود، می توان به آن از سه منظر نگاه کرد: تاریخ یا date، ...

ما از غرب وحشت داریم
اروپا آمریکا خاورمیانه انتخاب سردبیر

ما از غرب وحشت داریم

«ما از غرب وحشت داریم» نویسنده خبر: علی مفتح دیپلماسی ایرانی: در حالی که تبلیغات سخنرانی یک استاد مدعو حقوق بین الملل ...

ایران به «اسرائیل» حمله نکرد!
خاورمیانه انتخاب سردبیر

ایران به «اسرائیل» حمله نکرد!

دیپلماسی ایرانی: فرض کنید در یک روز آفتابی در حال قدم زدن در خیابانی هستید و دوست خود را می ...

از نسل کشی آلمان در آفریقا چه می دانیم؟
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

از نسل کشی آلمان در آفریقا چه می دانیم؟

دیپلماسی ایرانی: آلمان را با تکنولوژی می شناسند. بی شک در این زمینه با همتایان اروپایی خود توانایی رقابت دارد. ...

تفاوت استراتژیک با انفعال استراتژیک
خاورمیانه انتخاب سردبیر

تفاوت استراتژیک با انفعال استراتژیک

دیپلماسی ایرانی: این مقاله به هیچ عنوان قصد بررسی ابعاد رفتاری رژیم صهیونیستی و پاسخ ایران به آن را ندارد. ...

چگونه می توان توطئه جروزالم پست را ناکام گذاشت؟
خاورمیانه انتخاب سردبیر

چگونه می توان توطئه جروزالم پست را ناکام گذاشت؟

دیپلماسی ایرانی: جروزالم پست در مقاله ای با عنوان «راز سرنگونی رژیم ایران: اقلیت های قومی ایران» در روز سیزدهم ...

جهان چند قطبی روسیه چگونه است؟
اخبار اصلی اروپا آسیا و آفریقا

جهان چند قطبی روسیه چگونه است؟

دیپلماسی ایرانی: شاید بتوان گفت که بیش تر مردم و سیاستمداران در ایران سر این موضوع اتفاق نظر دارند که ...

چرا دانش زبان خارجی برای یک دیپلمات ضروری است
خاورمیانه انتخاب سردبیر

چرا دانش زبان خارجی برای یک دیپلمات ضروری است

دیپلماسی ایرانی: اگر به لطیفه های خارجی گوش داده باشید، متوجه می شوید که هر فرهنگی، لطافت مخصوص به خود را ...

وسواس فکری ما با «آمریکا»
اخبار داخلی آمریکا انتخاب سردبیر

وسواس فکری ما با «آمریکا»

دیپلماسی ایرانی: چندین سال پیش بود که برای مدتی به انستیتو روابط بین الملل مسکو رفتم. این انستیتو محل تربیت ...