مطالب مرتبط با کلید واژه

اقتصاد بریتانیا


خطر خالی شدن قفسه های مواد غذایی
تورم بی سابقه در بریتانیا

خطر خالی شدن قفسه های مواد غذایی

انجمن کشاورزان NFU در این زمینه ابراز نگرانی کرده و نسبت به کمبود در تامین کالاهای اساسی مواد غذایی هشدار داده است. مینت باترز، رئیس NFU هشدار داده است: "این خطر واقعی وجود دارد که وجود قفسه های خالی عادی شوند."

ادامه مطلب
دولت سوناک هم سقوط می کند؟
انگلیس بحران زده

دولت سوناک هم سقوط می کند؟

سوناک احتمالا به منظور تامین نقدینگی هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، آموزش، دفاع، رفاه را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد. اما بدون تردید با هرگونه کاهش هزینه مخالفت خواهد شد و این مسئله بر افزایش مالیات‌ها نیز منطبق است. اما چه بسا این تنها گزینه در دسترس بوده است. همین مسئله احتمالا باعث می شود دولت سوناک محکوم به شکست باشد.

ادامه مطلب