مطالب مرتبط با کلید واژه " اوکراین "


نارنجی تند کم کم رنگ‌پریده‌تر می‌شود
با جوانان اوکراین سه سال پس از انقلاب میدان اروپا

نارنجی تند کم کم رنگ‌پریده‌تر می‌شود

روسیه از نظر سیاسی از سال های 1700 به بعد اوکراین را تحت سلطه خود دارد و فقط دوران کوتاهی پس از جنگ جهانی اول اوکراین استقلال کامل را به خود دیده است.

ادامه مطلب
سوریه و اوکراین تفاوت دارند
نقش روسیه در دو جنگ

سوریه و اوکراین تفاوت دارند

بارزترین تفاوت بین درگیری در سوریه و اوکراین، مقیاس جنگ است. جنگ داخلی سوریه، زندگی بیش از چهارصدهزار نفر را مختل کرده است. نزدیک به یازده میلیون پناهنده و آواره داخلی روی دست کشور مانده و گروه تروریستی داعش رشد کرده است.

ادامه مطلب
خط لوله گازی «ترکیش استریم»: هزینه سرسختی و لجاجت روسیه
آلمان هم موافق دور زدن اوکراین است

خط لوله گازی «ترکیش استریم»: هزینه سرسختی و لجاجت روسیه

با توجه به گفته های شرکت کنندگان حاضر در دومین نشست گازی اوکراین که دوازهم و سیزدهم ماه اکتبر برگزار شد، ترکیه و آلمان هر دو موافق دور زدن اوکراین و یافتن مسیرهای جایگزینی برای خط لوله جدید روسیه بودند.

ادامه مطلب