مطالب مرتبط با کلید واژه " جهان عرب "


عربستان تسلیم ایران شده است؟
ریاض بازنده معادلات جدید خاورمیانه

عربستان تسلیم ایران شده است؟

هر چه بیشتر عربستان از عراق خارج می شود ایران جای آن را بیشتر پر می کند. اکنون ایران صاحب چنان جایگاهی در عراق است که ایالات متحده امریکا به عنوان کشور متخاصم ایران و رقیب منطقه ای آن برای حفظ مصالح خود مجبور است از دریچه ایران به عراق بنگرد.

ادامه مطلب
حفظ قدرت آسان نیست آقایان
10 درس سال 2012 به رهبران جهان عرب

حفظ قدرت آسان نیست آقایان

2012 در حالی به پایان رسید که چه در مصر و چه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، جوانان معترض نشان دادند که به قدرت رسیدن آسان اما حفظ محبوبیت در اوج قدرت سخت است

ادامه مطلب
از «الجملوکیة» به الجمهوریة
الگوهای نظم سیاسی در جهان عرب پس از انقلاب‏های عربی

از «الجملوکیة» به الجمهوریة

دکتر نبی الله ابراهیمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به تحول الگوی نظام سیاسی در جهان عرب در پی انقلاب های اخیر خاورمیانه می پردازد و معتقد است حساسیت کشورهای غربی از یک سو وهماهنگی با الگوی اسلام ترکی از سوی دیگر، شارحان مکتب اخوانی را متعهد به قرائت میانه ای کرده است. عملگرایی اخوان به ویژه در تشکیل هلال اخوانی در منطقه، این محافظه‏کاری را بیش از پیش افزایش می دهد.

ادامه مطلب